Rèm nhựa PVC cứng 500 mm

Rèm nhựa PVC cứng 500 mm